Wijzigingen partneralimentatie per 1 januari 2020

Heeft u of uw ex-partner na de echtscheiding niet genoeg inkomen? Dan kan worden vastgelegd dat de meestverdienende partner moet bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de minstverdienende partner. Dit heet partneralimentatie.

De hoogte van de alimentatie kan in onderling overleg worden afgesproken. Als de ex-partners het niet eens kunnen worden over de hoogte van de bijdrage, dan kan de rechter de hoogte daarvan vaststellen.

Bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie wordt gekeken naar de behoefte van de minstverdienende partner, maar ook naar de draagkracht van de meestverdienende partner. De behoefte is het bedrag dat de alimentatiegerechtigde nodig heeft om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De draagkracht is het bedrag dat de alimentatieplichtige kan missen. Bij de berekening van de draagkracht wordt rekening wordt gehouden met het inkomen en de lasten van de alimentatieplichtige.

De alimentatiebetaler mag een deel van de alimentatie aftrekken van de belasting. Daarentegen betaalt de alimentatieontvanger belasting over het ontvangen bedrag. Per 1 januari a.s. wijzigt de hoogte van de belastingaftrek voor de alimentatiebetaler.

Wijzigingen per 1 januari 2020 – hoogte van de belastingaftrek

Op dit moment is partneralimentatie nog aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 51,75%. De exacte aftrek is afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen. Met ingang van 1 januari a.s. wordt de aftrek geleidelijk afgebouwd naar 37,05% in 2023. Deze afbouw geldt voor alle alimentatieverplichtingen, dus ook voor in het verleden vastgestelde alimentatie bijdragen.

De afbouw ziet er als volgt uit:

  • 2020 (46%)
  • 2021 (43%)
  • 2022 (40%)
  • 2023 (37,05%)

Vooral de hogere (box 1) inkomens boven € 68.500,00 hebben minder belastingvoordeel door deze wijziging. De lagere en middeninkomens hebben weinig tot geen last van deze wijziging, omdat deze de alimentatie toch al niet tegen het maximale tarief konden aftrekken.

Ter illustratie een rekenvoorbeeld:

Wanneer een alimentatiebetaler € 1.000,00 per maand aan partneralimentatie betaalt, kost dit – na een aftrek van 51,75% – netto € 482,50. Met ingang van 2020 bedraagt de netto maandlast na een aftrek van 46% € 540,00. In 2023 wordt de netto maandlast € 629,50. Het verschil tussen 2019 en 2023 bedraagt dan € 147,00 per maand.

De netto maandlasten kunnen door deze gewijzigde aftrekbaarheid dus stijgen voor de alimentatiebetaler. Dit kan aanleiding zijn om verlaging van de partneralimentatie te verzoeken als de overige omstandigheden niet zijn gewijzigd. Omdat de Rechtbank doorgaans de datum indiening verzoekschrift als ingangsdatum hanteert, is het verstandig om tijdig actie te ondernemen als u wijziging van de partneralimentatie overweegt.

Duur van de partneralimentatie

Het maximaal aantal jaren dat er partneralimentatie moet worden betaald, is op dit moment 12 jaar. Deze termijn gaat veranderen. Per 1 januari 2020 wordt de maximale termijn 5 jaar. Meer over dit onderwerp kunt u lezen in mijn blog ‘Update wetsvoorstel partneralimentatie van 12 naar 5 jaar’. Deze wijziging geldt overigens enkel voor echtscheidingen die na 1 januari 2020 zijn aangevraagd. De wet heeft geen terugwerkende kracht. Voor echtscheidingen die voor 1 januari 2020 zijn aangevraagd, blijft dus de oude termijn van maximaal 12 jaar gelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *