Trouwen in 2018? Let op: vanaf 1 januari 2018 verandert de wet.

Het grootste gedeelte van de Nederlandse stellen trouwt zonder dat er huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt. Hierdoor ontstaat bij het aangaan van het huwelijk een gemeenschap van goederen. Vanaf 1 januari 2018 verandert de wet en treedt de ‘Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ in werking.

Eerder schreef ik al een blog over het wetsvoorstel. Nu de wet binnenkort in werking treedt, breng ik de wijzigingen nogmaals onder de aandacht. De belangrijkste veranderingen zijn:

– eigen vermogen of schulden van voor het huwelijk, vallen niet in de gemeenschap;

– alle erfenissen en schenkingen blijven buiten de gemeenschap;

 

Alleen vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, is gemeenschappelijk. Voor schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan, zijn beide partners aansprakelijk.

Tip

Onder de nieuwe wet is het belangrijk om een goede administratie bij te houden, aangezien daarmee bij een echtscheiding aangetoond kan worden welke goederen buiten de verdeling dienen te blijven. Stel daarom voor het huwelijk een lijst van privé eigendommen op. Als privé eigendom niet aangetoond kan worden, wordt het goed geacht gemeenschappelijk te zijn en moet het dus verdeeld worden.

De nieuwe wet geldt alleen voor stellen die na 1 januari 2018 gaan trouwen.

Vóór 1 januari 2018 getrouwd?

Voor stellen die vóór 1 januari 2018 zijn getrouwd, verandert er niet. De huidige regeling blijft van toepassing. Dat betekent dat alle bezittingen die vóór en tijdens het huwelijk zijn verkregen gezamenlijke eigendom zijn. Dit geldt ook voor een schenkingen en erfenissen, die zonder uitsluitingsclausule zijn verkregen. Voor schulden, die voor of tijdens het huwelijk zijn aangaan, zijn beide partners draagplichtig.

Bij een echtscheiding moeten in beginsel alle bezittingen en schulden bij helfte verdeeld worden.

Notaris

Gaat u trouwen en wilt u afwijken van de wettelijke regeling? Bijvoorbeeld omdat u toch een algehele gemeenschap van goederen wenst? Dan gaat u naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden.