Verhuizen met de kinderen na scheiding. Heeft u toestemming?

Verhuizen na scheiding

Het komt regelmatig voor dat één van de ouders na een scheiding met de kinderen wil verhuizen naar een andere woonplaats. Bijvoorbeeld om dichter bij familie en/of vrienden te gaan wonen. Of om met een nieuwe partner te gaan samenwonen. Kan dat zomaar? Het antwoord is ‘nee’.

Als ouders gezamenlijk met het ouderlijk gezag over hun kinderen belast zijn, dienen zij samen belangrijke beslissingen in het leven van de kinderen te nemen. Een verhuizing is zo’n beslissing waarover de ouders het eens moeten zijn. Dit brengt met zich mee dat de ex-partner toestemming dient te geven voor een verhuizing van de kinderen naar een andere woonplaats. Deze toestemming geldt overigens niet alleen na een echtscheiding, maar ook voor ouders die hebben samengewoond en gezamenlijk belast zijn met het ouderlijk gezag over de kinderen.

Als de afstand tussen de beoogde woonplaats en de huidige woonplaats gering is, zal een verhuizing meestal geen probleem zijn. Dit zal anders zijn wanneer de ouder met de kinderen bijvoorbeeld 200 km verderop gaat wonen. De verhuizing zal in dat geval gevolgen hebben voor de omgangsregeling tussen de kinderen en de niet verzorgende ouder. De reistijd wordt aanzienlijk langer en misschien is de bestaande omgangsregeling niet meer haalbaar.

Geen toestemming?

Als uw ex-partner weigert toestemming voor een verhuizing te geven, is het mogelijk om vervangende toestemming aan de rechter te vragen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. De rechter kijkt in zo’n procedure met name naar de belangen van de kinderen. Ook wordt bijvoorbeeld gekeken naar de noodzaak voor de verhuizing en of deze goed is doordacht. Daarnaast spelen de gevolgen voor de omgangsregeling een grote rol. Worden de contacten tussen de ex-partner en de kinderen door de verhuizing beperkt? Is er sprake van extra reiskosten voor de omgangsregeling?

De situatie kan zich uiteraard ook voordoen dat uw ex-partner van plan is met de kinderen te verhuizen. Als u daarvoor geen toestemming heeft gegeven en uw ex-partner heeft verzuimd in een procedure om vervangende toestemming te vragen, kunt u in kort geding een verbod op de voorgenomen verhuizing vragen. Ook hiervoor is inschakeling van een advocaat noodzakelijk.

Het zonder toestemming van de ex-partner of rechter verhuizen is niet verstandig. Rechters houden er niet van als hun uitspraken niet worden nageleefd. De rechter kan in dat geval bepalen dat de ouder met de kinderen dient terug te verhuizen. Dit brengt extra kosten met zich mee. Ook kan beslist worden dat de kinderen voortaan bij de ex-partner moeten gaan wonen.

Verhuist u zonder toestemming naar het buitenland, dan is er zelfs sprake van kinderontvoering! Lees hierover meer in mijn blog internationale kinderontvoering.

Tip:

Heeft u plannen om met de kinderen te verhuizen? Bespreek dit dan tijdig met uw ex-partner. Mijn advies is om dit gesprek tenminste 9 maanden voor de beoogde verhuizing te laten plaatsvinden. Als de toestemming wordt geweigerd, is er dan nog genoeg tijd om een procedure vervangende toestemming op te starten.

Indien de verhuizing consequenties heeft voor de omgangsregeling, is het verstandig een compensatie voor de (kosten van de) omgangsregeling aan te bieden. Bijvoorbeeld door aan te bieden dat de kinderen in de vakanties vaker of langer bij de ex-partner zullen verblijven. Of om aan te bieden de extra reiskosten van de omgangsregeling te vergoeden.