Tag archieven: verzekering

Op vakantie naar een land met een negatief reisadvies door corona?

Vanwege een stijging in het aantal corona besmettingen is het reisadvies voor Barcelona en omgeving gisteren gewijzigd in code ‘oranje’. Ook voor Kroatië veranderde het reisadvies vorige week van code ‘geel’ naar ‘oranje’.

Een code ‘geel’ betekent dat er veiligheidsrisico’s zijn. Een code ‘oranje’ betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Een vakantie wordt niet gezien als een noodzakelijke reis.

Een code ‘oranje’ of ‘rood’ wordt gezien als een negatief reisadvies. De reisadviezen zijn niet bindend. Of iemand afreist naar een land met een negatief reisadvies, blijft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van een reis naar een land met een negatief reisadvies?

Gaat u op vakantie naar een land met een negatief reisadvies voor vertrek? Dan dekt uw reisverzekering mogelijk niet bij onvoorziene gebeurtenissen.

Wie naar een land met een negatief reisadvies reist, wordt dringend geadviseerd om bij terugkomst twee weken in thuisquarantaine te gaan. Dit betekent ook dat iemand dan niet naar het werk kan. Dat zal niet zo’n probleem zijn voor iemand met een kantoorbaan, die vanuit huis kan werken. Maar, dit levert wel problemen op voor bijvoorbeeld iemand die werkzaam is in de zorg. Als een werknemer bewust het risico neemt om naar een gebied te gaan met een negatief reisadvies, dan mag de werkgever het loon inhouden over de periode dat er geen werkzaamheden verricht kunnen worden. Een werkgever mag een werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen over de periode van de quarantaine.

Het dringende advies voor quarantaine geldt ook voor kinderen ouder dan 12 jaar. Het Ministerie van Onderwijs heeft inmiddels aangegeven dat thuisquarantaine na een vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim is. Quarantaine wordt in dat geval gezien als spijbelen. Dit betekent dat ouders een boete riskeren in verband met het overtreden van de Leerplichtwet.

Basisschoolleerlingen jonger dan 12 jaar zijn uitgesloten van de geadviseerde quarantaine, maar mogen niet door hun ouders naar school worden gebracht.

Wat als het reisadvies tijdens de reis verandert van code ‘geel’ naar ‘oranje’?

Mocht het reisadvies tijdens de vakantie veranderen, dan dekken de meeste reisverzekeringen onvoorziene gebeurtenissen.

Als het reisadvies tijdens de reis wijzigt, wordt na afloop van de reis eveneens thuisquarantaine geadviseerd. In dit geval mag de werkgever niet zomaar het salaris inhouden als de werknemer geen werkzaamheden kan verrichten. De werknemer heeft namelijk niet bewust een risico genomen; hij wist niet dat hij bij terugkomst in quarantaine zou moeten.

Voor een boete op grond van de Leerplichtwet maakt het overigens niet uit of een land voor vertrek een negatief reisadvies had, of dat dit tijdens het verblijf wijzigde.

Echtscheiding en verzekeringen

Bij een echtscheiding moeten de gezamenlijke eigendommen worden verdeeld. Daarbij kan gedacht worden aan de inboedel en de auto. Maar, vergeet vooral de verzekeringen niet! Waarschijnlijk heeft u samen met uw ex-partner één of meerdere verzekeringen afgesloten. Misschien bent u meeverzekerd op de polis zorgverzekering van uw ex-partner?

Een scheiding heeft ook gevolgen voor uw verzekeringen. Het is daarom verstandig om bij een scheiding de verzekeringen op een rijtje te zetten. Sommige verzekeringen hebben een waarde en moeten worden verdeeld. Andere verzekeringen moeten worden gewijzigd of misschien opnieuw worden afgesloten.

Verzekeringen met een waarde

Allereerst de verzekeringen met een waarde. Hierbij kan gedacht worden aan een zg. kapitaalverzekering, die bijvoorbeeld gekoppeld is aan de woning. Of bijvoorbeeld een lijfrentepolis of een levensverzekering. Als er sprake is van een gemeenschap van goederen, dient de opgebouwde waarde van deze verzekeringen in beginsel bij helfte te worden verdeeld. Sommige polissen kunnen worden afgekocht. Andere moeten worden voortgezet. Wordt de verzekering voortgezet? Dan moet de afkoopwaarde van de polis worden verrekend. De afkoopwaarde kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

Wie een auto heeft, heeft ook een verplichte autoverzekering. Voor elk jaar dat er geen schade geclaimd wordt, wordt er een schadevrij jaar opgebouwd. Dit wordt de no-claim korting genoemd. Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de korting. De schadevrije jaren zijn in principe persoonsgebonden, maar bij sommige verzekeraars is het mogelijk om de schadevrije jaren te verdelen. Hiervoor dient een afstandsverklaring te worden ondertekend. Neem voor de mogelijkheden contact op met uw verzekeraar.

Tip:

Zet bij een scheiding uw verzekeringen op een rijtje. Laat u zich ten aanzien van de verzekeringen voorlichten door een verzekeringsadviseur.

Vakantie reservering (gratis) annuleren?

Stel: u heeft via internet een camping gereserveerd, maar een paar dagen later ziet u een veel mooiere camping. U wilt de eerdere reservering (gratis) annuleren. Kan dat?

De term reservering kan in dit geval verwarrend zijn. Sommige mensen gaan er vanuit dat een reservering vrijblijvend is. Dat is in de reisbranche meestal niet het geval.

Of een reservering gratis geannuleerd kan worden, hangt af van het land waar de camping is gelegen. Het recht van dat land is op de boeking van toepassing. In de algemene voorwaarden van de camping staat meestal een annuleringsregeling. Het is verstandig de algemene voorwaarden voorafgaand aan de reservering goed te lezen.

 

Veel reizen worden tegenwoordig via internet geboekt. Geldt dan de Wet Koop op Afstand?

De Wet koop op afstand komt voort uit een Europese richtlijn, die in alle landen van de Europese Unie van kracht is. Voor koop op afstand geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. U kunt het product thuis bekijken en als het u niet bevalt, kunt u het tijdens de bedenktijd terugsturen. Van koop op afstand is o.a. sprake wanneer het product via internet of een postorderbedrijf is gekocht. Het gaat dus om situaties waarbij er geen persoonlijk contact met de verkoper is geweest, zoals bij de aankoop van een product in de winkel.

Maar, de regels van de Wet koop op afstand gelden uitdrukkelijk niet voor reizen, vervoer, logies, catering of andere vormen van vrijetijdsbesteding.

Een vakantie reservering is in principe direct definitief (enkele uitzonderingen daargelaten).

Reis annuleren?

Wilt u een geboekte reis annuleren? Dat kan, maar het stageld/de reissom blijft vaak (gedeeltelijk) verschuldigd. De reisorganisatie mag namelijk annuleringskosten in rekening brengen. Deze kosten zijn doorgaans hoger als de datum van vertrek nadert. Het is daarom verstandig om een annuleringsverzekering af te sluiten. Niet alle redenen voor het annuleren vallen onder de dekking van de verzekering. Ziekte of overlijden van een naaste vallen meestal wel onder de dekking. Of de verzekering dekking biedt, is te lezen in de polisvoorwaarden. Het vinden van een mooiere camping zal waarschijnlijk niet onder de dekking van de annuleringsverzekering vallen.

Reis overdragen

Heeft u geen annuleringsverzekering afgesloten of valt de reden van de annulering niet onder de dekking? Mogelijk kunt u kosten besparen door de reis aan iemand anders over te dragen. Volgens de wet is dit mogelijk tot 7 dagen voor vertrek. Hiervoor kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. De oorspronkelijke reiziger en zijn/haar vervanger moeten samen een overeenkomst opstellen, waarin de overdracht is vastgelegd. Deze overeenkomst moet aan de reisorganisatie worden toegezonden. Wel moet de vervanger aan de voorwaarden van de reis voldoen. Iemand van 65 jaar kan bijvoorbeeld niet mee met een jongerenreis.