Tag archieven: uit elkaar

Uit elkaar? Denk aan het ouderschapsplan!

Scheiden of uit elkaar met minderjarige kinderen? Denk aan het ouderschapsplan!

Ga je als ouder van minderjarige kinderen scheiden of uit elkaar? Dan is het volgens de wet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

 Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst, waarin ouders afspraken over hun minderjarige kinderen vastleggen. In een ouderschapsplan staan alle afspraken die betrekking hebben op de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen. Het plan moet in ieder geval een regeling bevatten over de volgende onderwerpen:

  • waar de kinderen gaan wonen? (hoofdverblijf)
  • wanneer zien de kinderen de andere niet verzorgende ouder? (omgang)
  • op welke wijze verschaffen de ouders elkaar belangrijke informatie over de kinderen en op welke wijze overleggen zij over de kinderen? (informatie en consultatie)
  • hoe worden de kosten van de kinderen verdeeld? (kinderalimentatie)
  • op welke wijze zijn de kinderen betrokken geweest bij het opstellen van het ouderschapsplan?

Naast deze onderwerpen worden vaak ook andere afspraken tussen de ouders vastgelegd. Bijvoorbeeld over bedtijden of wie van de ouders verantwoordelijk is voor tandartsbezoeken.

 Wanneer is een ouderschapsplan verplicht?

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht voor ouders van minderjarige kinderen die uit elkaar gaan en gezamenlijk belast zijn met het ouderlijk gezag. Een ouderschapsplan is verplicht bij:

  • Echtscheiding;
  • Beëindiging van een geregistreerd partnerschap;
  • Scheiding van tafel en bed;
  • Beëindiging van samenwonen;

 Waarom een ouderschapsplan?

De wetgever heeft het opstellen van een ouderschapsplan verplicht gesteld, zodat ouders vlak na de beslissing om uit elkaar te gaan, gedwongen worden om na te denken over de gevolgen hiervan. Als de ouders duidelijke afspraken maken, kunnen ruzies in de toekomst voorkomen worden.

Een verzoek tot echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap/scheiding van tafel en bed wordt door de Rechtbank niet in behandeling genomen als er geen ouderschapsplan bij het verzoek is gevoegd. Lukt het niet om een plan op te stellen? Dan moet in het verzoek worden aangegeven waarom het niet lukt om in onderling overleg afspraken te maken. In dat geval zal de Rechtbank een regeling vastleggen.

Kan een ouderschapsplan gewijzigd worden?

De afspraken in het ouderschapsplan zijn meestal een momentopname van de situatie ten tijde van het uiteengaan. Het kan voorkomen dat de situatie daarna verandert of dat de gemaakte afspraken in de praktijk toch niet goed blijken te werken. In dat geval kan het ouderschapsplan (in onderling overleg) gewijzigd worden. Komt u er samen uit? Dan is een procedure niet nodig. Het is verstandig om eventuele wijzigingen schriftelijk vast te leggen, zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan. Komt u er onderling niet uit? Dan kunt u de rechter vragen een nieuwe regeling te treffen.

De echtscheiding selfie, een nieuwe trend?

Divorce selfies, oftewel echtscheiding selfies.

Heeft u ze al voorbij zien komen op internet? Het is een nieuwe trend op diverse sociale media en dan met name op Instagram en Twitter. Als u op Instagram zoekt op #divorceselfie vindt u ruim 400 openbare berichten met deze hashtag. Pas gescheiden mensen, voornamelijk uit Noord-Amerika, maken een vrolijke selfie met hun ex in of rondom de rechtbank waarbij veelal ook de scheidingspapieren worden getoond.

Helemaal nieuw is de divorce selfie niet. Eén van de eerste divorce selfies die door de media werd opgepikt, dateert alweer van augustus 2014. De foto toont een jong koppel in de rechtbank met blije lachende gezichten en het onderschrift: “Here’s to the most friendly, respectful, and loving split imaginable. We smile not because it’s over, but because it happened”. Uit een interview dat de man daarna aan een krant gaf, volgt dat het gevoel voor humor van het pas gescheiden koppel had geleid tot het maken van de selfie. Uit de hand gelopen grap of niet, het idee achter de echtscheiding selfie is eigenlijk best goed.

Blije gezichten om het einde van het huwelijk te vieren. Ja, zo kan het ook! Een echtscheiding hoeft niet altijd tot een vechtscheiding te leiden. Voor de kinderen goed uit elkaar gaan en na de scheiding vriendschappelijk met elkaar om blijven gaan, dat is het idee achter de echtscheiding selfie. Steeds meer mensen denken daar zo over, want de laatste tijd duiken er steeds meer echtscheiding selfies op sociale media op. Ik juich het idee erachter alleen maar toe.

Of de echtscheiding selfie ook in Nederland  een trend wordt, vraag ik me af. Ik heb ze zelf nog niet aan tafel gehad, cliënten die een echtscheiding selfie willen maken. Bent u de eerste?