Tag archieven: griffierecht

Wat is griffierecht en hoe wordt de hoogte daarvan berekend?

Griffierecht

Iedere partij die in Nederland een gerechtelijke procedure start, moet griffierecht betalen. Maar wat is dit nu eigenlijk? Heel kort gezegd zijn het administratiekosten van de rechtbank die bij de start van de procedure geheven worden.

Griffierecht heet zo omdat het bedrag betaald moet worden aan de griffie (het secretariaat) van de rechtbank.

Hoe worden griffiekosten berekend?

De hoogte van het griffierecht varieert. Het verschilt per instantie, de zaak, de hoogte van de vordering en kan ook nog eens per partij verschillen.

Griffierecht per instantie

Wanneer geprocedeerd wordt bij de sector kanton is alleen de partij die de rechtszaak start griffierecht verschuldigd. De kantonrechter behandelt civiele zaken tot een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken.

In civiele zaken bij de rechtbank en hogere instanties zoals het Gerechtshof en de Hoge Raad, betaalt zowel de partij die de zaak start als de partij die zich verdedigt griffiekosten.

Civiele zaken zijn in dit geval zaken tussen twee partijen, niet zijnde de overheid. Zaken tegen de overheid vallen onder het bestuursrecht. Ook binnen het bestuursrecht is griffierecht verschuldigd.

Hoogte van de vordering

De hoogte van de griffiekosten hangt verder af van de hoogte van de vordering. Kort gezegd, hoe hoger de vordering in de procedure, hoe hoger het te betalen griffierecht. Bij zaken van onbepaalde waarde, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een echtscheiding bedragen de kosten momenteel € 314,00 (2022).

Particulieren of bedrijven

Bij de bepaling van de hoogte van de griffiekosten wordt ook nog onderscheid gemaakt of er sprake is van een particulier of een organisatie. Zo betalen bedrijven meer dan particulieren. Particulieren die procederen op basis van een zg. toevoeging kunnen een verlaging van de kosten krijgen. Zij betalen dan een kwart van het normale tarief.

Via deze link kunt u de tarieven voor 2022 vinden.