Rijbewijs ingevorderd door de politie? Wat nu?

Uw rijbewijs is door de politie ingevorderd. Wat nu?

Het hebben van een rijbewijs en het dagelijks rijden in een auto is voor veel mensen vanzelfsprekend. Velen rijden iedere dag in de auto van en naar hun werk.

Als u zich schuldig heeft gemaakt aan rijden onder invloed of veel te hard heeft gereden (meer dan 50 km), kan de politie uw rijbewijs in beslag nemen. Gaat u zonder rijbewijs toch de weg op? Dit is strafbaar. U kunt dan veroordeeld worden tot het betalen van een boete, het verrichten van een taakstraf of zelfs tot een gevangenisstraf.

Indien u uw rijbewijs nodig heeft voor uw werk of om medische redenen, is het mogelijk om in afwachting van de strafzaak te vragen om uw rijbewijs eerder terug te krijgen.

Welke stappen kunt u nemen om uw rijbewijs terug te krijgen?

Als uw rijbewijs is ingevorderd, stuurt de politie uw rijbewijs binnen 3 dagen naar het Openbaar Ministerie. De officier van justitie beslist op basis van de door de politie aangeleverde informatie binnen 10 dagen of u uw rijbewijs terug krijgt. Als u binnen deze 10 dagen niets van de officier van justitie hoort, moet u uw rijbewijs terug krijgen. Het kan verstandig zijn om tijdens deze 10 dagen een brief aan de officier van justitie te sturen, waarin u uw persoonlijke omstandigheden beschrijft. Dit kan voor de officier van justitie aanleiding zijn om het rijbewijs terug te geven.

Als de officier van justitie uw rijbewijs niet teruggeeft dan kunt u de rechtbank vragen om teruggave van uw rijbewijs. Dit heet een klaagschrift. In het klaagschrift dient te worden aangegeven waarom u het niet eens bent met de invordering van uw rijbewijs en waarom het voor u belangrijk is dat u uw rijbewijs terugkrijgt. De rechter houdt bij de beslissing rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Het klaagschrift wordt op een zitting behandeld. Vaak doet de rechter na afloop meteen mondeling uitspraak.

Als de rechter bepaalt dat u uw rijbewijs voorlopig mag terug ontvangen, stuurt de officier van justitie deze naar u op. U mag pas weer zelf rijden als u het rijbewijs heeft terug ontvangen.

Overigens zal er in alle gevallen nog een strafzaak plaatsvinden. De rechter zal beoordelen welke straf u krijgt voor het rijden onder invloed of het veel te hard rijden. Daarbij kan de rechter alsnog bepalen dat u een tijd niet mag autorijden.