In het nieuws: wensvaders moeten baby afstaan

Wensvaders.

Gisteren las ik dit artikel over twee wensvaders die afscheid moesten nemen van het kindje dat zij twee weken bij zich hebben gehad.

Er is in de afgelopen periode veel veranderd voor stellen van hetzelfde geslacht die graag samen een kindje willen. De medische wetenschap heeft de nodige ontwikkelingen doorgemaakt. Met als meest vergaand een Amerikaanse man die een baarmoeder in zijn lichaam getransplanteerd kreeg. Daarnaast is er ook op juridisch vlak veel veranderd.

Voorheen moest een zogeheten ‘meemoeder’ (de vrouwelijke partner van de moeder) een door de moeder gebaard kind adopteren om ook ouder te kunnen worden. Daarvoor was een procedure bij de rechtbank noodzakelijk. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Een meemoeder kan nu – net als een man dat kan – het kind erkennen. Dat kan gewoon op het gemeentehuis.

Voor twee mannen ligt het allemaal toch wat ingewikkelder. Immers, bij twee vrouwen is het doorgaans zo dat één van de twee zwanger wordt en bevalt. Zij is dan automatisch de juridische moeder van het kind. De meemoeder wordt bij een huwelijk met de moeder door erkenning of door gerechtelijke vaststelling van het ouderschap, ook ouder van het kind.

Voor zover mij bekend, wordt de Amerikaanse techniek van baarmoedertransplantaties nog niet in Nederland toegepast. Twee mannen hebben daardoor nog steeds een vrouw nodig om een kind te krijgen. Zij ontkomen dan ook niet aan een adoptieprocedure en/of een draagmoeder. Het kind heeft door de geboorte immers al één ouder. Als de (draag)moeder getrouwd is zelfs twee!

Draagmoeder?

Vaak is het erg moeilijk voor wensvaders om een draagmoeder te vinden. Wie vraag je? Hoe vraag je het? Van wie kun je dit vragen? Bestaat er over en weer voldoende vertrouwen?

Als er dan een draagmoeder is gevonden, is het belangrijk om goede afspraken te maken over het gewenste kindje. Maar dan ben je er nog niet. De moeder zal na de geboorte met een afstandsverklaring afstand moeten doen van het kind. Ook kunnen de wensvaders het kindje pas adopteren als zij het kind een jaar lang in hun gezin verzorgd en opgevoed hebben. De Raad voor de Kinderbescherming moet daarnaast toestemming hebben gegeven voor het opnemen van het kind in het gezin van de wensvaders. De wensvaders worden gescreend voordat een dergelijke toestemming wordt gegeven.

Tijdens dat eerste jaar kan de moeder wel aan de Rechtbank verzoeken om haar ouderlijk gezag over het kind te beëindigen. De rechter zal dan moeten beslissen wie de voogdij over het kind krijgt. Ook hier zal de Raad voor de Kinderbescherming weer onderzoek doen voordat de rechter beslist.

Voor wensvaders is het niet alleen omslachtig om samen de ouders te worden van een kind, maar er kunnen ook allerhande complicaties optreden. De moeder zou zich bijvoorbeeld kunnen bedenken, waardoor de wensvaders met lege handen achterblijven. Helaas is dit de twee wensvaders uit het nieuwsbericht ook overkomen. De reden was in dit geval dat niet – zoals de bedoeling was – een van de wensvaders de biologische vader van het meisje was, maar de echtgenoot van de moeder. De moeder en haar man wilden daarom het meisje toch zelf opvoeden.

Alle inspanningen ten spijt zijn deze mannen nu toch niet de vaders geworden van het meisje.

Deze omslachtige procedure, met al zijn haken, ogen en risico’s, zal voorlopig nog wel de te bewandelen weg blijven. Niet alleen voor wensvaders, maar ook voor andere stellen die om wat voor reden dan ook zijn aangewezen op een draagmoeder. Een juridische oplossing ligt helaas nog niet in het verschiet.

1 gedachte op “In het nieuws: wensvaders moeten baby afstaan

  1. Moony

    Wat vreselijk voor de twee mannen die die is overkomen. Ik kan me niet voorstellen mijn kinderen op te geven maar de mensen die het wel doen moeten zich toch ook realiseren in welke positie de ‘te ontvangen’ ouders zich bevinden. Het is geen auto die je op proef hebt, het is een mens waaraan je je hecht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *