Categoriearchief: Huurrecht

Vijf vragen over medehuurderschap van een woning

1. Wat is een medehuurder?

Een medehuurder is iemand die dezelfde rechten en plichten heeft als de hoofdhuurder van de woning. Het recht op huurbescherming geldt ook voor de medehuurder. Als plicht geldt o.a. dat de medehuurder ook hoofdelijk aansprakelijk is voor de huur.

Bij het vertrek van de hoofdhuurder wordt de medehuurder automatisch de huurder van de woning. Als de medehuurder niet langer het hoofdverblijf in de woning heeft, verliest deze zijn medehuurderschap.

Als u bij iemand gaat inwonen die een woning huurt, dan bent u geen medehuurder, maar een medebewoner. Het is op twee manieren mogelijk om medehuurder te worden, te weten automatisch en op aanvraag.

2. Wanneer wordt iemand automatisch medehuurder van een woning?

Wanneer er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is de partner automatisch medehuurder.  Dit geldt ook wanneer het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst.

3. Hoe kan iemand op aanvraag medehuurder van een woning worden?

Om medehuurder te kunnen worden, moet er een schriftelijk verzoek bij de verhuurder worden ingediend. Medehuurderschap kan alleen ontstaan als de verhuurder daarvoor toestemming heeft gegeven. Er zijn voorwaarden verbonden aan de aanvraag. Er moet sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. De partners moeten minimaal twee jaren samen op het adres van de huurwoning ingeschreven hebben gestaan.

Inwonende volwassen kinderen kunnen meestal geen medehuurder worden, omdat er geen sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Kinderen verlaten immers te zijner tijd het ouderlijk huis.

4. Wat als de verhuurder niet akkoord gaat met het verzoek om medehuurderschap?

Als de verhuurder niet binnen drie maanden schriftelijk akkoord gaat met het verzoek om medehuurderschap, dan kan er een verzoek bij de kantonrechter worden ingediend. De kantonrechter kan het verzoek afwijzen wanneer:

  • de partners nog geen twee jaren samenwonen;
  • de beoogde medehuurder onvoldoende inkomsten heeft om de huur te kunnen betalen;
  • er misbruik van de regeling wordt gemaakt. Medehuur mag niet worden aangevraagd om ervoor te zorgen dat de medehuurder op korte termijn hoofdhuurder kan worden.

5. Waarom is het verstandig om medehuurderschap aan te vragen?

Een medebewoner, niet zijnde een medehuurder, heeft geen rechten. Als de huurder het huis verlaat, moet de medebewoner de woning ook verlaten. Dit is ook het geval wanneer de huurder komt te overlijden.