Bijstandsuitkering? Pas op met spullen verkopen via Marktplaats!

Veel mensen doen het. Spullen die niet meer gebruikt worden, verkopen via Marktplaats om een extra zakcentje te verdienen. Voor mensen in de bijstand kan het link zijn om spullen te verkopen.

 

Enige tijd terug las ik dit bericht over een Eindhovens echtpaar, dat 9 jaar lang op grote schaal spullen via Marktplaats had verkocht, terwijl zij leefden van een bijstandsuitkering. Zij moesten de ontvangen uitkering over de gehele periode terugbetalen. In totaal ging het om een bedrag van € 153.000. Extra zuur was dat ze door de Politierechter waren vrijgesproken van fraude. Maar ja, de Politierechter oordeelde niet over de terugbetaling van de uitkering, dat was de bestuursrechter.

Inkomsten en inlichtingenverplichting

Bijstand is een sociaal vangnet voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Voor mensen in de bijstand geldt een inlichtingenverplichting. Zij moeten feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het recht op bijstand, doorgeven. Inkomen dat door de bijstandsgerechtigde verdiend wordt, zal op de bijstandsuitkering in mindering worden gebracht. Maar wat nu als je als bijstandsgerechtigde je oude fiets voor € 50 wilt verkopen via Marktplaats? Zijn dit inkomsten, die aan de gemeente doorgegeven moeten worden?

De hoogste rechter heeft besloten dat incidentele verkoop van privégoederen niet opgegeven hoeft te worden. Alleen als er structureel spullen te koop worden aangeboden, is er een verplichting om dit te melden. Indien het gaat om spullen die zijn verkregen met de intentie om deze door te verkopen, dan is er sprake van handel en moet dit aan de gemeente worden gemeld. De hoeveelheid advertenties speelt een rol bij de beoordeling of er sprake is van structurele verkopen.

Kortom, eenmalig een fiets verkopen via Marktplaats, hoeft niet te worden gemeld.

Handel?

Als vaststaat dat er sprake is van handel die niet is gemeld, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. De gemeente kan dan het recht op bijstand niet vaststellen. Het gevolg hiervan is dat de verstrekte uitkering over de gehele periode zal worden ingetrokken, tenzij de bijstandsgerechtigde met zijn administratie inzichtelijk kan maken hoe hoog de inkomsten waren. Dat laatste is vaak lastig. De gemeente zal de gehele uitkering terugvorderen, zelfs als het vermoeden bestaat dat de inkomsten aanzienlijk lager zijn geweest en er dus wel een aanvullende behoefte aan bijstand was. In het geval van het Eindhovense echtpaar was er geen deugdelijke administratie aanwezig en werd de uitkering volledig teruggevorderd, terwijl het vermoeden bestond dat de inkomsten gemiddeld slechts € 37 per maand waren geweest.

Naast het feit dat de uitkering zal worden terug gevorderd, zal er tevens een boete opgelegd worden, omdat er niet is voldaan aan de inlichtingenverplichting. Bij bedragen boven de € 50.000,00 wordt ook overgegaan worden tot strafvervolging. Dit was ook het geval bij het Eindhovense echtpaar.

Bij structurele handel via Internet kan de Belastingdienst ook nog een naheffing opleggen. Dit geldt overigens voor iedereen die zich bezig houdt met structurele handel en niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Meer over dit onderwerp leest u hier.

Tip:

Ontvangt u een bijstandsuitkering en verkoopt u weleens iets via Marktplaats? Maak hiervan dan melding bij de gemeente. Houd een administratie bij van uw inkomsten en kosten en print uw verkoopadvertenties uit.