Maandelijks archief: augustus 2019

Wanneer zijn incassokosten verschuldigd?

Heeft u een factuur niet op tijd betaald? Dan kunt u te maken krijgen met incassokosten. Deze kosten kunnen ook een andere naam hebben, zoals bijvoorbeeld administratiekosten, buitengerechtelijke kosten of bureaukosten. Hiermee worden dus dezelfde kosten bedoeld.

Wat zijn incassokosten?

Dit zijn kosten, die een schuldeiser moet maken om een vordering te incasseren die niet op tijd is betaald. Deze kosten mogen bij de factuur worden opgeteld.

Wanneer zijn incassokosten verschuldigd?

Hierbij dient onderscheid gemaakt worden tussen particulieren en bedrijven is. Voor particulieren (en kleine ondernemers) gelden strengere regels dan voor bedrijven. Voor particulieren (en kleine ondernemers) geldt de Wet Incassokosten (WIK). Hierin is bepaald wanneer er kosten er in rekening gebracht mogen worden en hoeveel. Het doel van de wet is om particulieren te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten.

Wanneer is een particulier incassokosten verschuldigd?

Een particulier is pas kosten verschuldigd als de betalingstermijn van de factuur is verstreken én hij daarna op juiste manier is aangemaand. Een brief waarin alleen is opgenomen dat er betaald moet worden, is niet voldoende. Volgens de wet moet in deze brief ook staan, dat:

  • de particulier na ontvangst van de brief nog 14 dagen heeft om de rekening – zonder extra kosten – te betalen;
  • er buitengerechtelijke kosten (en wettelijke rente) verschuldigd zullen zijn als er niet tijdig betaald wordt, onder vermelding van de hoogte van deze kosten;

De kosten mogen niet hoger zijn dan wettelijk is bepaald. Over de hoogte van de kosten kunt u hier meer informatie vinden.

Wanneer zijn bedrijven incassokosten verschuldigd?

De Wet Incassokosten (WIK) geldt niet voor bedrijven. Een bedrijf is direct kosten verschuldigd, zodra de betalingstermijn is verstreken. In betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden of algemene voorwaarden kunnen afspraken zijn gemaakt over de hoogte van de kosten. Zo kan er een bepaald percentage van de hoofdsom verschuldigd zijn. Ook kan afgesproken zijn dat alle gemaakte kosten verschuldigd zijn. Deze kosten moeten overigens wel reëel zijn. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt? Dan is de wettelijke regeling van toepassing.