Maandelijks archief: augustus 2018

Rechtsbijstandverzekering, weggegooid geld?

In Nederland hebben zo’n 3 miljoen mensen een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Meestal wordt de juridische bijstand verzorgd door juristen in dienst van de betreffende verzekeraar.  In sommige gevallen worden de kosten van een advocaat, die niet in dienst is van de verzekeraar, (beperkt) vergoed. 

Of er juridische hulp door de verzekeraar wordt verleend, is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering kan vaak gekozen worden voor verschillende dekkingen. Zoals:

  • consument – bijv. conflicten over geleverde diensten of spullen;
  • inkomen – bijv. conflicten met de werkgever over achterstallig salaris of bij ontslag;
  • wonen – bijv. conflicten over de koop- of huurwoning;
  • verkeer – bijv. conflicten in het verkeer als bestuurder, fietser of voetganger;

Zaken op het gebied van familierecht, zoals echtscheiding, omgang en alimentatie zijn doorgaans uitgesloten van de dekking. De reden? Deze zaken komen te vaak voor en zouden de verzekeringsmaatschappij teveel geld kosten. Bij sommige verzekeraars valt mediation bij scheiding wel onder de dekking van de polis.

Het vaakst wordt er een beroep op een rechtsbijstandsverzekering gedaan bij geschillen over het inkomen, meer specifiek bij arbeidsconflicten.

Helaas horen wij maar al te vaak dat mensen door de verzekeraar worden afgescheept, als zij een beroep op de verzekering willen doen. De kwestie valt niet onder de dekking. Of het geschil was voorzienbaar. Een verzekering geldt namelijk niet voor lopende of voorzienbare conflicten ten tijde van het afsluiten van de polis. Een verzekerde mag bovendien nog geen eigen advocaat hebben ingeschakeld. Dit mag alleen met toestemming van de verzekeraar.

Voor sommige mensen is een rechtsbijstandverzekering weggegooid geld. Er zijn goedkopere of zelfs gratis alternatieven om juridisch advies te krijgen!

Indien u lid bent van een vakbond, heeft u in ieder geval recht op advies en bijstand bij conflicten over inkomen en werk. Dit geldt overigens niet altijd voor familieleden, die bij een verzekeraar doorgaans wel meeverzekerd zijn. Soms biedt de vakbond ook op andere rechtsgebieden bijstand of korting. Het kan zinvol zijn om dit na te gaan.

Huurt u een woning? Indien u lid bent van de Woonbond, kunt u met uw juridische problemen over huur terecht bij de Woonbond. Meer informatie is te vinden op de website van de Woonbond.

Heeft u niet direct juridische bijstand nodig, maar heeft u een juridische vraag? Mogelijk kan het Juridisch Loket u daarbij helpen. Het Juridisch Loket is telefonisch bereikbaar via 0900-8020.

Veel advocatenkantoren hebben een gratis inloop spreekuur of beantwoorden een korte juridische vraag telefonisch.

Van ons kantoor komt ca. 90% van de cliënten in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan volstrekt overbodig. Wat is gefinancierde rechtsbijstand?

Gefinancierde rechtsbijstand is een soort subsidie voor mensen met een laag inkomen en geen of weinig vermogen. Volgens onze Grondwet heeft iedereen recht op rechtsbijstand, ongeacht de hoogte van het inkomen of vermogen. Om ervoor te zorgen dat iedereen toegang tot het recht heeft, heeft de overheid het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand ontwikkeld.

Om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te kunnen komen, mag het inkomen van een alleenstaande niet hoger zijn dan 26.900 euro. Voor gezinnen of stellen mag het gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan 38.000 euro. Er wordt gekeken naar het verzamelinkomen van twee jaar voor de aanvraag.

Indien op gefinancierde rechtsbijstand aanspraak gemaakt kan worden, hoeft de cliënt slechts een eigen bijdrage aan de advocaat te betalen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger deze eigen bijdrage. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt de advocaat daarnaast een vaste vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Meer over het onderwerp gefinancierde rechtsbijstand kunt u teruglezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.