Maandelijks archief: juli 2018

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Na een echtscheiding wonen de kinderen vaak voornamelijk bij één van de ouders. De ouder waar de kinderen het meeste verblijven, wordt de verzorgende ouder genoemd. Zowel de verzorgende ouder als de niet verzorgende ouder dient de kinderen op grond van de wet financieel te onderhouden. De niet verzorgende ouder doet dit meestal in de vorm van alimentatie. Maar, hoe wordt de alimentatie voor kinderen berekend? Ik zal hieronder in hoofdlijnen aangeven hoe dit in zijn werk gaat.

Behoefte

Voordat bepaald kan worden welk bedrag de niet verzorgende ouder dient bij te dragen in de kosten van de kinderen, dient de behoefte van de kinderen te worden vastgesteld. Voor de vaststelling van de behoefte van kinderen is door het NIBUD een behoeftetabel ontwikkeld. Om de behoefte van de kinderen te kunnen bepalen, dient het netto besteedbaar inkomen van beide ouders ten tijde van de relatie of het huwelijk te worden vastgesteld.

Het netto besteedbaar inkomen is niet gelijk aan het bedrag dat maandelijks op de bankrekening als loon wordt ontvangen. Bij de berekening van het netto besteedbaar inkomen wordt naast het bruto loon o.a. rekening gehouden met vakantiegeld, structureel overwerk, eindejaarsuitkering en dertiende maand. Daarnaast wordt rekening gehouden met bepaalde heffingskortingen waarop aanspraak gemaakt kan worden, zoals bijvoorbeeld de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Het resultaat daarvan is dat het netto besteedbaar inkomen hoger uitvalt dan het inkomen dat maandelijks netto als loon wordt ontvangen.

Als het netto besteedbaar inkomen van de ouders ten tijde van de relatie of het huwelijk is bepaald, wordt uit de behoeftetabel afgeleid hoe hoog de behoefte van de kinderen is. In de tabel wordt o.a. rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen. De behoefte tabel voor 2018 kunt u hier terug vinden.

Hoe hoger het inkomen van de ouders, hoe hoger de behoefte van de kinderen.

Draagkracht

Als de behoefte van de kinderen is vastgesteld, dient de draagkracht van beide ouders te worden berekend. De draagkracht wordt berekend aan de hand van het huidige netto besteedbaar inkomen. Een ontvangen kindgebonden budget wordt als inkomen in de berekening meegenomen. Ook hier geldt dat het netto besteedbaar inkomen niet overeen zal komen met het netto maandloon.

De exacte lasten van de ouders zijn bij de berekening van kinderalimentatie niet meer van belang; alleen het inkomen wordt in de berekening meegenomen. In de berekening wordt rekening gehouden met fictieve lasten.

Indien beide ouders eigen inkomsten hebben, dienen zij in beginsel allebei bij te dragen in de kosten van de kinderen. Voor inkomens tot € 1.250,00 netto bedraagt de totale bijdrage maximaal € 50,00 per maand.

Als het netto besteedbaar inkomen van de ouders is vastgesteld, wordt in de draagkracht tabel afgelezen welke draagkracht iedere ouder heeft. De draagkracht tabel voor 2018 kunt u hier vinden.

Draagkrachtvergelijking

Daarna wordt bekeken of de gezamenlijke draagkracht van de ouders voldoende is om in de behoefte van de kinderen te kunnen voorzien.
Als beide ouders samen meer draagkracht hebben dan de behoefte van de kinderen, wordt er een zogenaamde draagkrachtvergelijking gemaakt worden. De ouders moeten dan naar rato van hun draagkracht in de behoefte van de kinderen bijdragen.
Als de gezamenlijke draagkracht van de ouders lager is dan de behoefte van de kinderen, hoeft er geen draagkrachtvergelijking te worden gemaakt. De ouders moeten dan conform hun draagkracht in de behoefte van de kinderen bijdragen.

Zorgkorting

Als de draagkracht van de ouders voldoende is om in de behoefte van de kinderen te kunnen voorzien, wordt bij de verzorgende ouder een zogenaamde zorgkorting voor verleende zorg in natura in mindering gebracht. Deze zorgkorting bedraagt afhankelijk van de omgangsregeling 15%, 25% of 35%. Hoe meer dagen de kinderen bij de niet verzorgende ouder verblijven, hoe hoger de zorgkorting. Verblijven de kinderen gemiddeld één dag per week bij de niet verzorgende ouder, dan wordt een zorgkorting van 15% toegepast. Bij een gemiddelde van twee dagen per week bedraagt de zorgkorting 25%. Als er sprake is van co-ouderschap wordt het percentage van 35% gehanteerd.

Aanvaardbaarheidstoets

Het kan zijn dat de berekende alimentatie te hoog uitvalt, bijvoorbeeld wanneer er veel schulden zijn. In dat geval kan de berekening gecorrigeerd worden met de aflossing op de schulden. Als de niet verzorgende ouder daardoor niet genoeg geld overhoudt om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, kan een beroep worden gedaan op de zogenaamde aanvaardbaarheidstoets.

Dit is in hoofdlijnen de wijze van de berekeningsmethode. Omdat het berekenen van kinderalimentatie erg complex kan zijn, adviseer ik u om altijd een advocaat te raadplegen en niet zelf te gaan rekenen.

Zomervakantie: recept voor echtscheiding?

De zomervakantie staat weer voor de deur. Een vakantie kan leuk zijn. Drie weken lang geen wekker en geen verplichtingen. Lekker met het gezin op vakantie naar een warm oord.

Helaas is de werkelijkheid vaak anders en levert een familievakantie juist extra stress op. Bijna driekwart van de Nederlanders ervaart al stress voordat ze naar hun vakantie adres vertrekken. Het werk is niet af en het inpakken van de koffers moet op het laatste moment nog gebeuren. Ook de vakantie zelf kan extra stress opleveren. Bijvoorbeeld door tijdens de vakantie bereikbaar voor de werkgever te zijn.

Voor sommige mensen is een zomervakantie het een recept voor een echtscheiding. Na iedere zomervakantie merk ik namelijk een toename in het aantal aanvragen voor een echtscheiding. Hetzelfde geldt overigens voor de periode na de Kerstdagen. Ook dan is er vaak een toename in het aantal aanvragen voor een echtscheiding. Een Amerikaans onderzoek uit 2016 heeft uitgewezen dat er inderdaad meer echtscheidingen worden aangevraagd na de vakantie.

Waarom toch die extra aanvragen voor scheidingen kort na de vakantie?

Misschien loopt de relatie even niet zo lekker en is het de bedoeling om in de vakantie weer dichter tot elkaar te komen. Helaas lukt dat niet bij alle stellen. Als partners ineens 24 uur per dag op elkaars lip zitten, kunnen ze zich juist extra aan elkaar gaan ergeren. De vakantie is dan de befaamde druppel.

Ook is er tijdens de vakantie meer tijd om na te denken. Dit kan ertoe leiden dat mensen zich gaan afvragen “Is dit het nu?”. Tijdens de vakantie wordt dan de beslissing genomen om een echtscheiding aan te vragen. Om de lieve vrede te bewaren en de vakantie gezellig te houden, wordt de schone schijn eerst nog even opgehouden. Na de vakantie barst dan de bom.

Gaat u binnenkort op vakantie? Zorg dan dat u goed uitgerust vertrekt. Vermoeid op reis gaan, kan bijdragen aan ruzies.

Fijne zomervakantie!

P.S. Mocht u tijdens de vakantie de beslissing nemen om te gaan scheiden? Leest u dan mijn blog Scheiden in 10 stappen.