Maandelijks archief: mei 2018

Met de kinderen op vakantie na scheiding

Zomervakantie, over twee maanden is het alweer zover. Gescheiden ouders doen er goed aan om tijdig afspraken over de vakantie te maken. Niet alleen over de wijze waarop de vakantie verdeeld moet worden, maar ook over andere praktische zaken.

Verdeling zomervakantie

De wijze waarop de zomervakantie tussen de ouders verdeeld dient te worden, kan problemen geven. Met name bij samengestelde gezinnen kan het lastig zijn om afspraken over de verdeling te maken, omdat er rekening gehouden moet worden met meerdere agenda’s. Daar komt soms bij dat één van de ouders gebonden is aan een verplichte bedrijfssluiting, zoals de bouwvak.

Als er in een ouderschapsplan geen duidelijke afspraken over de verdeling van vakanties zijn gemaakt, is het verstandig dit jaarlijks tijdig te bespreken. Bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar of rond de jaarwisseling. Als het niet lukt om de vakanties naar tevredenheid te verdelen, kan de rechter gevraagd te worden een beslissing te nemen. Een procedure heeft uiteraard niet de voorkeur, omdat daardoor de onderlinge verhoudingen op scherp gezet kunnen worden. Meestal wordt de verdeling praktisch opgelost door het ene jaar de voorkeur van de ene ouder te volgen en het jaar daarop van de andere ouder.

Kinderen zien op tegen de vakantie

Waar door de ouders minder vaak bij stil wordt gestaan, is dat de kinderen soms opzien tegen de vakantie. Uiteraard willen kinderen met beide ouders tijd doorbrengen. Maar, het kan zijn dat ze de andere ouder missen als ze drie weken op vakantie zijn. Er zijn ook kinderen die liever thuis willen blijven in de vakantie. Het klinkt misschien leuk om twee keer op vakantie te gaan, maar dit kan ook erg vermoeiend zijn. Stel, de kinderen zijn op vrijdag na twee dagen reizen met hun moeder vanuit Zuid Frankrijk terug gekomen. Vervolgens gaan ze op zaterdag met hun vader in de auto naar Italië. De kinderen zijn dan drie of vier dagen onderweg. Bespreek de vakantieplannen daarom ook met de andere ouder.

Toestemming van de andere ouder

Over het algemeen zijn ouders na een scheiding gezamenlijk met het ouderlijk gezag belast. Dit brengt met zich mee dat de andere ouder toestemming moet geven voor de reis van de kinderen. Als u op vakantie gaat met minderjarige kinderen, moet u  kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de andere ouder met gezag. Hierop kan aan de grens worden gecontroleerd. In mijn blog ‘Een zonnig vakantieoord of een koude cel’ schreef ik over dit onderwerp.

Ook als er geen ouder in beeld is, is het verstandig om daarvan bewijzen mee op reis te nemen. Dit ondervond de mevrouw uit dit verhaal in levende lijve.

Meer informatie over het reizen met kinderen, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wonen in het buitenland en scheiden in Nederland?

Wonen in het buitenland en scheiden in Nederland. Kan dat?

U en/of uw echtgenoot woont in het buitenland en u wilt graag scheiden. U vraagt zich af of het mogelijk is om in Nederland te scheiden.

Bij een internationale echtscheiding gelden speciale regels. Eerst dient bepaald te worden of de Nederlandse rechter bevoegd is om de scheiding te behandelen. Het uitgangspunt is, dat rechters alleen bevoegd zijn om te beslissen over geschillen in het eigen land. Als de echtgenoten niet dezelfde nationaliteit hebben of niet in hetzelfde land wonen, doet de vraag zich voor welke rechter bevoegd is. Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over de bevoegdheid van rechters bij internationale echtscheidingen.

Bevoegde rechter

Onder de hierna te noemen situaties is het mogelijk om in Nederland een scheiding aan te vragen als één van de partners in het buitenland woont:

  • Zowel u, als uw partner, heeft de Nederlandse nationaliteit;
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit en uw partner niet, maar u heeft al tenminste een half jaar uw gewone verblijfsplaats in Nederland;
  • U bent niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, maar u heeft tenminste een jaar voor indiening van het verzoek tot echtscheiding in Nederland gewoond;
  • De verweerder woont in Nederland en u woont in het buitenland;
  • De echtgenoten hebben Nederland als laatste gewone verblijfplaats gehad en één van hen verblijft hier nog;

Voor alle situaties geldt als voorwaarde dat de echtscheiding niet al in een ander land mag zijn aangevraagd.

In alle andere gevallen, enkele uitzonderingen daargelaten, is het niet mogelijk om in Nederland te scheiden als één van de partners in het buitenland woont. Dat is ook het geval wanneer beide partners het er over eens zijn dat de scheiding in Nederland zal worden aangevraagd.

U bent in een ander land dan Nederland gehuwd en het huwelijk is in Nederland ingeschreven

Als u in het buitenland bent gehuwd, is het mogelijk om het huwelijk in Nederland in te schrijven. Hier leest u hoe dat moet. Indien het huwelijk in Nederland is ingeschreven, geldt het huwelijk als een Nederlands huwelijk. In dat geval kan de echtscheiding in Nederland worden aangevraagd.

Welk recht is van toepassing op de echtscheiding?

Wanneer de echtscheiding in Nederland kan worden aangevraagd, dient vastgesteld te worden welk recht op de echtscheiding van toepassing is. Sinds 1 januari 2012 is de hoofdregel dat Nederlands recht bij een internationale echtscheiding in Nederland wordt toegepast. Naar Nederlands recht wordt dan beoordeeld of u kunt scheiden. Een echtscheiding is naar Nederlands recht mogelijk wanneer ten minste één van de echtgenoten van mening is dat het huwelijk duurzaam is ontwricht.

Let op! Nederlands recht wordt alleen toegepast op de vraag of u kunt scheiden. Het kan zijn dat bij de andere onderwerpen van de echtscheiding, zoals gezag, omgang, alimentatie of de verdeling een ander recht van toepassing is!