Maandelijks archief: maart 2018

Moderne slavernij

Eergisteren, op 14 maart 2018 was het #MyFreedomDay. Op deze dag vroegen scholieren en studenten wereldwijd aandacht voor slavernij. Moderne slavernij, wel te verstaan.

Slavernij, dat is toch iets uit de geschiedenisboeken?

Volgens het woordenboek gaat het bij slavernij om “onvrije arbeid, waarvan het resultaat geheel of gedeeltelijk moet worden afgestaan en waarbij de werker lijfelijk eigendom is van de meester”. Vaak wordt bij slavernij gedacht aan de handel in Afrikaanse slaven die in de zestiende tot de negentiende eeuw te werk werden gesteld op plantages. Slavernij werd op 1 juli 1863 in Nederland afgeschaft. Inmiddels is slavernij  wereldwijd afgeschaft. Helaas betekent dit niet dat het fenomeen ook is uitgebannen.

Wereldwijd zijn er meer dan 40 miljoen mensen slachtoffer van moderne slavernij. Veelal gaat het daarbij om vrouwen. Daarnaast wordt geschat dat circa 168 miljoen kinderen kinderarbeid verrichten. Moderne slavernij is één van de snelstgroeiende takken van de georganiseerde internationale misdaad.

Moderne slavernij komt het meest voor in Afrika en Azië en lijkt daardoor een ver-van-mijn-bed-show. De realiteit is anders. Zo’n 1,2 miljoen moderne slaven werken in Europa. Moderne slavernij komt helaas ook in Nederland voor. Op dit moment zouden zich zo’n 30.000 moderne slaven in Nederland bevinden.

Wat is moderne slavernij?

Er is sprake van moderne slavernij wanneer iemand gedwongen wordt om te werken onder slechte omstandigheden. De slachtoffers krijgen vaak weinig of geen loon. Er is sprake van uitbuiting.

Vaak gaat het bij moderne slavernij om slachtoffers van mensenhandel. De termen ‘moderne slavernij’ en ‘mensenhandel’ worden ook wel door elkaar gebruikt.

Mensenhandel is het werven, vervoeren of verhandelen van mensen tegen hun wil met als doel uitbuiting. Dat kan seksuele uitbuiting zijn of arbeidsuitbuiting. Het is voor slachtoffers onmogelijk om te ontsnappen aan de situatie, omdat zij afhankelijk zijn van hun baas. De slachtoffers van mensenhandel zijn afkomstig uit een ander land en beheersen de taal niet. Veelal wordt hun paspoort afgenomen, zodat ze niet kunnen vluchten. Ook gedwongen huwelijken vallen onder mensenhandel.

Arbeidsuitbuiting wordt sinds 1 januari 2005 gezien als een vorm van mensenhandel en is strafbaar. Gedwongen prostitutie was al langer strafbaar.

In Nederland zijn moderne slaven werkzaam in de prostitutie, maar bijvoorbeeld ook in de tuinbouw of de horeca.

Mensenhandel, hoe te herkennen en waar te melden?

Op de website van A21 zijn de signalen van mensenhandel opgesomd. Op de website van de Rijksoverheid staan tips hoe slachtoffers van mensenhandel geholpen kunnen worden en waar dit gemeld kan worden.

Bijstandsuitkering? Pas op met spullen verkopen via Marktplaats!

Veel mensen doen het. Spullen die niet meer gebruikt worden, verkopen via Marktplaats om een extra zakcentje te verdienen. Voor mensen in de bijstand kan het link zijn om spullen te verkopen.

Enige tijd terug las ik dit bericht over een Eindhovens echtpaar, dat 9 jaar lang op grote schaal spullen via Marktplaats had verkocht, terwijl zij leefden van een bijstandsuitkering. Zij moesten de ontvangen uitkering over de gehele periode terugbetalen. In totaal ging het om een bedrag van € 153.000. Extra zuur was dat ze door de Politierechter waren vrijgesproken van fraude. Maar ja, de Politierechter oordeelde niet over de terugbetaling van de uitkering, dat was de bestuursrechter.

Inkomsten en inlichtingenverplichting

Bijstand is een sociaal vangnet voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Voor mensen in de bijstand geldt een inlichtingenverplichting. Zij moeten feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het recht op bijstand, doorgeven. Inkomen dat door de bijstandsgerechtigde verdiend wordt, zal op de bijstandsuitkering in mindering worden gebracht. Maar wat nu als je als bijstandsgerechtigde je oude fiets voor € 50 wilt verkopen via Marktplaats? Zijn dit inkomsten, die aan de gemeente doorgegeven moeten worden?

De hoogste rechter heeft besloten dat incidentele verkoop van privégoederen niet opgegeven hoeft te worden. Alleen als er structureel spullen te koop worden aangeboden, is er een verplichting om dit te melden. Indien het gaat om spullen die zijn verkregen met de intentie om deze door te verkopen, dan is er sprake van handel en moet dit aan de gemeente worden gemeld. De hoeveelheid advertenties speelt een rol bij de beoordeling of er sprake is van structurele verkopen.

Kortom, eenmalig een fiets verkopen via Marktplaats, hoeft niet te worden gemeld.

Handel?

Als vaststaat dat er sprake is van handel die niet is gemeld, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. De gemeente kan dan het recht op bijstand niet vaststellen. Het gevolg hiervan is dat de verstrekte uitkering over de gehele periode zal worden ingetrokken, tenzij de bijstandsgerechtigde met zijn administratie inzichtelijk kan maken hoe hoog de inkomsten waren. Dat laatste is vaak lastig. De gemeente zal de gehele uitkering terugvorderen, zelfs als het vermoeden bestaat dat de inkomsten aanzienlijk lager zijn geweest en er dus wel een aanvullende behoefte aan bijstand was. In het geval van het Eindhovense echtpaar was er geen deugdelijke administratie aanwezig en werd de uitkering volledig teruggevorderd, terwijl het vermoeden bestond dat de inkomsten gemiddeld slechts € 37 per maand waren geweest.

Naast het feit dat de uitkering zal worden terug gevorderd, zal er tevens een boete opgelegd worden, omdat er niet is voldaan aan de inlichtingenverplichting. Bij bedragen boven de € 50.000,00 wordt ook overgegaan worden tot strafvervolging. Dit was ook het geval bij het Eindhovense echtpaar.

Bij structurele handel via Internet kan de Belastingdienst ook nog een naheffing opleggen. Dit geldt overigens voor iedereen die zich bezig houdt met structurele handel en niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Meer over dit onderwerp leest u hier.

Tip:

Ontvangt u een bijstandsuitkering en verkoopt u weleens iets via Marktplaats? Maak hiervan dan melding bij de gemeente. Houd een administratie bij van uw inkomsten en kosten en print uw verkoopadvertenties uit.