Maandelijks archief: december 2017

Vrij met de feestdagen?

De Kerstdagen staan voor de deur. Veel werknemers willen in deze periode graag vrij, terwijl andere werknemers juist graag aan het werk willen. Gek genoeg staat in de wet niets over het werken op feestdagen als Eerste of Tweede Kerstdag. Als werknemer kun je dus niet afdwingen dat je dan vrij bent. Hoe zit dit?

Het opnemen van vrije dagen dient in overleg met de werkgever afgestemd te worden. In beginsel dient de werkgever de vakanties vast te stellen conform de wensen van de werknemer, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet. Als alle werknemers vrij willen in een bepaalde periode, dan kan de werkgever dus bepalen dat niet iedereen vrij krijgt. Een werkgever dient binnen twee weken op een verzoek van een werknemer te beslissen.

Nederland kent wel Nationale feestdagen en algemeen erkende feestdagen. Op deze dagen zijn zowel overheidsinstellingen als het bedrijfsleven vrij en draaien publieke instellingen, zoals ziekenhuizen en de spoorwegen meestal zondagsdiensten. Deze dagen zijn het meest vanzelfsprekend om werknemers vrij te geven.

Nationale feestdagen zijn:

  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag

Algemeen erkende feestdagen zijn:

  • Nieuwjaarsdag
  • Goede Vrijdag
  • Tweede Paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Eerste Kerstdag
  • Tweede Kerstdag

Soms wil een werknemer geen vrij tijdens de feestdagen, maar is het bedrijf gesloten. De werknemer wordt daardoor verplicht vrije dagen op te nemen. Kan dat?

Ja, dat kan, maar alleen als dit in de CAO of de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Er moet hierin zijn opgenomen dat de werkgever verplichte vrije dagen kan aanwijzen en hoeveel. Het is niet mogelijk om een werknemer te verplichten om onbetaald verlof op te nemen.

Kan er aanspraak gemaakt worden op een hoger loon als er gewerkt wordt op een feestdag?

Met betrekking tot de verplichting om een hoger loon te betalen op feestdagen, staat niets in de wet. Hierover zijn vaak in de cao of arbeidsovereenkomst afspraken gemaakt. Veelal geldt een toeslag op het salaris als er gewerkt wordt op een feestdag.

Ik wens u fijne feestdagen!

Trouwen in 2018? Let op: vanaf 1 januari 2018 verandert de wet.

Het grootste gedeelte van de Nederlandse stellen trouwt zonder dat er huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt. Hierdoor ontstaat bij het aangaan van het huwelijk een gemeenschap van goederen. Vanaf 1 januari 2018 verandert de wet en treedt de ‘Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ in werking.

Eerder schreef ik al een blog over het wetsvoorstel. Nu de wet binnenkort in werking treedt, breng ik de wijzigingen nogmaals onder de aandacht. De belangrijkste veranderingen zijn:

– eigen vermogen of schulden van voor het huwelijk, vallen niet in de gemeenschap;

– alle erfenissen en schenkingen blijven buiten de gemeenschap;

 

Alleen vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, is gemeenschappelijk. Voor schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan, zijn beide partners aansprakelijk.

Tip

Onder de nieuwe wet is het belangrijk om een goede administratie bij te houden, aangezien daarmee bij een echtscheiding aangetoond kan worden welke goederen buiten de verdeling dienen te blijven. Stel daarom voor het huwelijk een lijst van privé eigendommen op. Als privé eigendom niet aangetoond kan worden, wordt het goed geacht gemeenschappelijk te zijn en moet het dus verdeeld worden.

De nieuwe wet geldt alleen voor stellen die na 1 januari 2018 gaan trouwen.

Vóór 1 januari 2018 getrouwd?

Voor stellen die vóór 1 januari 2018 zijn getrouwd, verandert er niet. De huidige regeling blijft van toepassing. Dat betekent dat alle bezittingen die vóór en tijdens het huwelijk zijn verkregen gezamenlijke eigendom zijn. Dit geldt ook voor een schenkingen en erfenissen, die zonder uitsluitingsclausule zijn verkregen. Voor schulden, die voor of tijdens het huwelijk zijn aangaan, zijn beide partners draagplichtig.

Bij een echtscheiding moeten in beginsel alle bezittingen en schulden bij helfte verdeeld worden.

Notaris

Gaat u trouwen en wilt u afwijken van de wettelijke regeling? Bijvoorbeeld omdat u toch een algehele gemeenschap van goederen wenst? Dan gaat u naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden.