Maandelijks archief: maart 2017

“Ik zette haar naaktfoto’s online omdat ze mij in de maling nam”

Lees hier een verslag van een strafzitting in Assen over een onderwerp dat de laatste tijd vaak in het nieuw is geweest, het plaatsen van naaktfoto’s van een ex op sociale media bij wijze van wraak.

In dit specifieke geval plaatste de man naaktfoto’s van zijn minderjarige ex vriendin op Facebook. Hoewel de foto’s snel verwijderd werden, was het kwaad al geschied. Het meisje deed aangifte tegen haar ex vriend.

Het onderling uitwisselen van naaktfoto’s is overigens niet strafbaar. Dit is anders wanneer er sprake is van ongewilde verspreiding. Kortom, wanneer de geportretteerde geen toestemming geeft voor verdere verspreiding. Bij ongewilde verspreiding van naaktfoto’s kan er sprake zijn van strafbare feiten, zoals belediging, smaad of laster.

Wanneer minderjarigen naaktfoto’s maken en deze worden gedeeld, dan zijn zowel de verspreiders als ontvangers strafbaar. In dat geval is er namelijk sprake van kinderporno.

 

 

Bijstandsuitkering ingetrokken? Bezwaar!

Volgens een nieuwsbericht van het Dagblad van het Noorden van 6 maart 2017 heeft de gemeente Emmen in 2016 voor een bedrag van 805.000 euro aan bijstandsfraude opgespoord. In verband hiermee zijn 97 uitkeringen beëindigd. Dat is best veel.

Mijn ervaring is dat de beëindiging van een uitkering in het kader van de Participatiewet (bijstandsuitkering) in lang niet in alle gevallen terecht is. Zo kan het onderzoek bijvoorbeeld onzorgvuldig zijn geweest, waardoor er verkeerde conclusies zijn getrokken. Omdat beëindiging van de uitkering verstrekkende gevolgen heeft, is het verstandig om hiertegen bezwaar te maken. Bezwaar dient binnen 6 weken na verzending van het besluit ingesteld te zijn. Uiteraard kunt u zelf bezwaar maken, maar meestal het is verstandiger om daarvoor een advocaat in te schakelen.

Twijfelt u over de kosten van een advocaat? Indien u een inkomen op of beneden bijstandsniveau heeft, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat geval is alleen een eigen bijdrage van 143 euro verschuldigd. Voor de eigen bijdrage kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. Dat kan ook als uw uitkering is ingetrokken!

Indien uw uitkering is stopgezet en u zonder enige vorm van inkomen zit, is het mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Rechtbank. Dit kan alleen als er ook een bezwaar- of beroepsprocedure loopt en er sprake is van een spoedeisend belang. In de voorlopige voorziening kan gevraagd worden een voorlopige uitkering toe te kennen.

Is uw uitkering ingetrokken? Vraag dan voor de zekerheid tevens zo snel mogelijk een nieuwe uitkering aan! Als het bezwaar mocht worden afgewezen, kunt u terugvallen op de nieuwe aanvraag.